Asociación Cultural Ouro do Sil

Asociación Cultural Ouro do Sil - Orixen desta Asociación

ASOCIACIÓN CULTURAL OURO DO SIL


Foi a transformación do Teleclub OURO DO SIL ( Fundado no 1971) a ASOCIACIÓN CULTUAL OURO DO SIL no ano 1979. Todo este proceso de creación destas sociedades culturais foi liderados por D. José Manuel Soto Novoa e sobre todo pola entusiasta Dona Rosa Pons Fabregas foron os que puxeron andar estas sociedades.


Carta Presentación e captación de socios do Teleclub “OURO do SIL”

Carta Presentación


Asociacion


Acta fundacional


Cesion Local

O obxectivo desta páxina e dar a coñecer o concello a nivel cultural e paisaxístico e sobre todo documentar e divulgar todas as recuperación de tradicións que se van facendo no concello.

Documentamos o XOGO DE BOLOS característico deste concello e que foi recuperado. Xogando sobre todo na época das festas dos pobos con campionatos entre os veciños e con gran aceptación de todos en xeralXUNTA DE GALICIA
Esta páxina Web
en galego tívo unha
axuda outorgada pola:
Secretaria Xeral de Comunicación
Presidencia
Secretaria Xeral de Comunicación
Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual