Asociación Cultural Ouro do Sil

Asociación Cultural Ouro do Sil - Fotos da I Andaina da Castaña e I Andaina para Cativos

Este e un pequeño resumo fotográfico da I Andaina da Castaña
e a I Andaina para cativos realizada en Parada de Sil o 10 de novembro 2007

 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña
 • I Andaina da CastañaI Andaina da Castaña


XUNTA DE GALICIA
Esta páxina Web
en galego tívo unha
axuda outorgada pola:
Secretaria Xeral de Comunicación
Presidencia
Secretaria Xeral de Comunicación
Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual